Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.07.21 - Ogłoszenie o konsultacjach statutu sołectwa Okołowice

Od dnia 4 sierpnia do dnia 26 sierpnia 2022 r. na terenie sołectwa Okołowice odbędą się konsultacje społeczne, których celem jest uzyskanie opinii Mieszkańców w sprawie projektu statutu sołectwa Okołowice.

Konsultacje zostały zarządzone przez Wójta Gminy Pabianice Zarządzeniem nr 109/2022 z dnia 21.07.2022 r. na skutek przyjęcia przez Radę Gminy Pabianice uchwały Nr LXIV/421/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Okołowice w związku z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii na piśmie tj. ankiet, w tym drogą elektroniczną, której wzór stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Pabianice nr 109/2022 oraz poprzez spotkanie z mieszkańcami sołectwa Okołowice, na którym umożliwione zostanie wyrażenie opinii i uwag do protokołu.

Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji dostępne będą w terminie od dnia 21.07.2022 r. do dnia 26.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie BIP pod adresem: www.bip.pabianice.gmina.pl.

Wypełnione ankiety przyjmowane będą od dnia 4.08.2022 r. do dnia 19.08.2022 r. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się dnia 8.08.2022 r. w Urzędzie Gminy w Pabianicach.

Wyjaśnień w sprawie konsultacji udzielać będzie inspektor Andżelika Struzikiewicz. Szczegółowe informacje w załączonym zarządzeniu Wójta Gminy Pabianice

UWAGA! Ankiety, które wpłyną do Urzędu przed dniem 4 sierpnia 2022 r. lub po dniu 19 sierpnia 2022 r. nie będą brane pod uwagę.

PDFAnkieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Mieszkańcami na terenie sołectwa Okołowice w sprawie projektu statutu sołectwa Okołowice (70,44KB)

PDFZalacznik3 109/2022.pdf (669,77KB) - projekt statutu.