Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.04.06.2022 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Pabianice, dnia 08.08.2022 r.

 

OŚN.6220.04.06.2022  

 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Wójt Gminy Pabianice informuje o zebraniu materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia wniosku inwestora Powiatu Pabianickiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Tarnogrodzkiego – os. Kazimierza Wielkiego 15/5 62-200 Gniezno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice obręb Pawlikowice, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie.

W związku z powyższym informuję, iż na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301) strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Jednocześnie informuję, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w sprawie.

Z w/w aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 w Pabianicach w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego pisma do wiadomości publicznej.