Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.08.29 - Porządek obrad LXV sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LXV sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 29 sierpnia 2022 r. w trybie online o godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad LXV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2022/2023.
 7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji inwestycji gminnych zapisanych w budżecie gminy.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Statutu Gminy Pabianice – Uchwała Nr LXV/A/2022
  2. zmiany uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia. 2018 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury – Uchwała Nr LXV/B/2022
  3. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2022/2023 – Uchwała Nr LXV/C/2022
  4. rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach – Uchwała Nr LXV/D/2022
  5. rozpatrzenia petycji w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy – Uchwała Nr LXV/E/2022
  6. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXV/F/2022
  7. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXV/G/2022
  8. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXV/H/2022
  9. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXV/I/2022
  10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030 - Uchwała Nr LXV/J/2022
 9. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 10. Komunikaty i sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad sesji.