Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół ze spotkania z mieszkańcami sołectwa Okołowice z dnia 8 sierpnia 2022 r. w temacie konsultacji społecznych w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice

Protokół

ze spotkania z mieszkańcami sołectwa Okołowice

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

w temacie konsultacji społecznych w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice

 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Pabianice celem umożliwienia mieszkańcom sołectwa Okołowice wyrażenia opinii oraz składania uwag do protokołu w sprawie projektu statutu sołectwa Okołowice – zgodnie z §11 ust. 2 uchwały Nr X/77/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Pabianice oraz §4 ust. 1 Zarządzenia Nr 109/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu statutu sołectwa Okołowice

 

Spotkanie odbyło się 8 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Pabianicach o godz. 17.00 w I terminie i o 17.15 w II terminie.

W spotkaniu uczestniczyło 3 mieszkańców (lista obecności w załączeniu).

W spotkaniu uczestniczyli ponadto:

•      Sekretarz Gminy Pabianice, członek zespołu do przeprowadzenie konsultacji i opracowania ich wyników - Anna Chodasewicz-Izaszek;

•      radny gminy Pabianice – Grzegorz Antoniewski;

•      pracownik Urzędu Gminy w Pabianicach,  członek zespołu do przeprowadzenie konsultacji i opracowania ich wyników – Andżelika Struzikiewicz;

 

Spotkaniu przewodniczyła Sekretarz Gminy – Anna Chodasewicz-Izaszek.

 

Przebieg spotkania, uwagi do protokołu.

Przewodnicząca przybliżyła tematykę spotkania i zapytała, czy obecni mieszkańcy mają uwagi do przedłożonego projektu statutu.

Obecne na spotkaniu osoby nie wnosiły żadnych uwag ani zastrzeżeń do projektu.

Zwrócono szczególną uwagę na wprowadzone zmiany w stosunku do statutów pozostałych sołectw uchwalonych uchwałą Nr XXII/178/2022 z dnia 25 czerwca 2022 r., tj.:

•      wykreślono §2 ust. 4 w brzmieniu: „sołectwo posiada zdolność sądową”;

•      wykreślono §13 ust. 3 w brzmieniu: „sołtys otrzymuje dietę za udział w sesjach Rady Gminy określoną odrębną uchwałą Rady Gminy”.

Powyższe postanowienia są niezgodne z obowiązującym prawem.

Innych uwag nie było.

Przewodnicząca zakończyła spotkanie.

 

 

                                                                                                Przewodnicząca spotkania

 

                                                                                                Anna Chodasewicz-Izaszek

 

Protokołowała:

Andżelika Struzikiewicz