Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice sporządzony dnia 25.08.2022 r

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice

sporządzony dnia 25.08.2022 r.

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 109/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21 lipca 2022 r. czas trwania konsultacji społecznych w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice to 4.08.2022 r. do 26.08.2022 r.

Informacja w tym zakresie została podana do publicznej wiadomości dnia 21.07.2022 r. w następujących formach:

•      opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pabianice,

•      opublikowana na stronie Internetowej Urzędu Gminy w Pabianicach,

•      zamieszczona na tablicach ogłoszeń w sołectwie przez sołtysa;

•      zamieszczona w aplikacji gminnej.

Konsultacje przeprowadzone zostały w dwóch formach tj. zbierania ankiet, w tym w formie elektronicznej w terminie od 4.08.2022 r. do 19.08.2022 r. oraz w formie spotkania z mieszkańcami w dniu 8.08.2022 r.

 

1.      W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w formie ankiet stwierdzono:

•      liczba uprawnionych do głosowania - 45 osób,

•      liczba zebranych ankiet – 33,

•      liczba ankiet ważnych – 33,

•      liczba ankiet nieważnych – 0,

•      liczba głosów ważnych - 23, w tym:

➢   liczba głosów „za” („tak”) – 23,

➢   liczba głosów „przeciw ” („nie”) – 0,

➢   liczba głosów „wstrzymuję się” – 0.

•      liczba głosów nieważnych - 10, w tym:

➢   nieważne z powodu braku osoby w bazie danych wyborców lub mieszkańców (osoby między 16 a 18 lat) – 9,

➢   nieważne z powodu braku prawa do głosowania – 1.

 

2.      W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w formie spotkania z mieszkańcami sołectwa – mieszkańcy nie wnosili uwag, ani zastrzeżeń do projektu statutu sołectwa.

 

Omówienie kosztów: BRAK

 

Podpisy członków zespołu do przeprowadzenie konsultacji i opracowania ich wyników w sołectwie Gorzew-Okołowice:

1        Jerzy Błoch……………………………………………………….

2        Grzegorz Antoniewski……………………………………………..

3        Anna Chodasewicz-Izaszek………………………………………

4        Andżelika Struzikiewicz………………………………………….