Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 01-09-2022 w sprawie dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Okołowice

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 oraz art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz §9 ust. 2 uchwały Nr LXV/442/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 sierpnia 2022 r. zmieniającej uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r., poz. 4776) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Okołowice na dzień 21 września 2022 r. na godzinę 18.00 w pierwszym terminie i godzinę 18.15 w drugim terminie w budynku stacji uzdatnia wody w Okołowicach.
§ 2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pabianicach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 01-09-2022 w sprawie dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Okołowice.pdf (164,88KB)