Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXV/435/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy

Na podstawie art. 5b ust. 2, art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice dotyczącym petycji wniesionej przez Pana Patryka Króla w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, postanawia się nie uwzględnić prośby wyrażonej w złożonej petycji.
§ 3. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pabianice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXV/435/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy.pdf (274,94KB)

DOCXUzasadnienie LXV/435/2022.docx (7,22KB)

PDFUchwała LXV/435/2022 - protokół głosowania (33,14KB)