Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.09.26 - Porządek obrad LXVI sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LXVI sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 26 września 2022 r. w trybie on-line o godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad LXVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2022 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Szynkielewie i Górce Pabianickiej – Uchwała Nr LXVI/A/2022
  2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice – Uchwała Nr LXVI/B/2022
  3. zmiany Statutu Gminy Pabianice – Uchwała Nr LXVI/C/2022
  4. zmieniająca uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice - Uchwała Nr LXVI/D/2022
 8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 9. Komunikaty i sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad sesji.