Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.10.07 - Zaproszenie do złożenia oferty - Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia.

Zaproszenie do złożenia oferty - Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia.

Znak sprawy: OKS. 271.1.3.2022

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego  w terminie do dnia 14.10.2022r.  do godziny 10:00. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, sekretariat, w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia”.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 158/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art.2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. kwoty 130 000 złotych.