Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.10.24 - Porządek obrad LXVIII sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LXVIII sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 24 października 2022 r. w trybie on-line o godz. 10:00

 1.  Otwarcie obrad LXVIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Zapoznanie się z podstawowymi wskaźnikami i priorytetami inwestycyjnymi do opracowania budżetu Gminy Pabianice na 2023 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice” – Uchwała Nr LXVIII/A/2022
  2. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXVIII/B/2022
 8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 9. Komunikaty i sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad sesji.