Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 164/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-10-2022 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, 1005, 1079, 1561), art. 129 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1510, 1700) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach wyznaczam dzień 31 października 2022 roku dniem wolnym od pracy . § 2. Wyznaczam dzień 22 października 2022 roku na odpracowanie dnia wskazanego w § 1.
§ 3. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach poprzez zamieszczenie przy liście obecności.
§ 4. Powiadomienie mieszkańców o dniu wolnym odbędzie się poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pabianice oraz na tablicy ogłoszeńi drzwiach wejściowych do budynku urzędu.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 1642022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-10-2022 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w.pdf (166,33KB)