Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVII/456/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12-10-2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747,1768) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę do wykorzystania w roku 2022 w wysokości 462.500,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), z przeznaczeniem na realizację zadania ujętego w budżecie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko gm. Pabianice – III etap”. 2. Pożyczka, o której mowa w ust. 1 przeznaczona jest na sfinansowanie w 2022 r. planowanego deficytu budżetowego.
§ 2. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 3. Spłata pożyczki i odsetek nastąpi w latach 2023 – 2025.
§ 4. Spłata pożyczki i odsetek dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu Gminy Pabianice.
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania czynności związanych z zaciągnięciem pożyczki.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXVII4562022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12-10-2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z.pdf (168,23KB)

PDFUchwała LXVII/456/2022 - protokół głosowania (33,34KB)