Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.11.08 - Ogłoszenie Wójta Gminy Pabianice

OGŁOSZENIE
z dnia 8 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), informuję o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie 0001 Bychlew, gmina Pabianice 100807_2 (woj. łódzkie) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer: 470, 487, 493, 498/6, 498/1, 513, 518, 566, 569, 572/4, 578, 586 i 589, dla których nie są urządzone księgi wieczyste albo dla których właściciele/współwłaściciele nie żyją i nie przeprowadzono lub nie zostały zakończone postępowania spadkowe bądź istniejące księgi wieczyste zawierają nieaktualne wpisy. Podział nieruchomości jest niezbędny dla realizacji celu publicznego - wydzielanie gruntów pod drogę publiczną. 

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wskazanych nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosiły się do Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice i wykazały swoje prawa do nieruchomości. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa wyżej zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydana zostanie decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek