Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.11.14 - Ogłoszenie o konsultacjach statutu sołectwa Okołowice

INFORMACJA

Od dnia 28 listopada 2022 r. do dnia 10 stycznia 2023 r. na terenie sołectwa Okołowice odbędą się konsultacje społeczne, których celem jest uzyskanie opinii mieszkańców w sprawie projektu Statutu Sołectwa Okołowice.

Konsultacje zostały zarządzone przez Wójta Gminy Pabianice Zarządzeniem nr 187/2022 z dnia 14.11.2022 r. na skutek przyjęcia przez Radę Gminy Pabianice uchwały Nr LXIV/421/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Okołowice w związku z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii na piśmie tj. ankiet, w tym drogą elektroniczną, której wzór stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Pabianice nr 187/2022 oraz poprzez spotkanie z mieszkańcami sołectwa Okołowice, na którym umożliwione zostanie wyrażenie opinii i uwag do protokołu.

Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji dostępne będą w terminie od dnia 14.11.2022 r. do dnia 10.01.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie BIP pod adresem: www.bip.pabianice.gmina.pl.

Wypełnione ankiety przyjmowane będą od dnia 28.11.2022 r. do dnia 28.12.2022 r.

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się dnia 5.12.2022 r.

Wyjaśnień w sprawie konsultacji udzielać będzie inspektor Andżelika Struzikiewicz.

Szczegółowe informacje w załączonym zarządzeniu Wójta Gminy Pabianice.

UWAGA! Ankiety, które wpłyną do Urzędu przed dniem 28 listopada 2022 r. lub po dniu 28 grudnia 2022 r. nie będą brane pod uwagę.

PDFAnkieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Okołowice w sprawie projektu Statutu Sołectwa Okołowice (94,38KB)

Zarządzenie Nr 187/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-11-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie projektu statutu sołectwa Okołowice