Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 185/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-11-2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w terminie do 15 listopada 2022 roku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 1852022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-11-2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w.pdf (3,58MB)

DOCXZałącznik nr 1.1 1852022.docx (18,22KB)

DOCXZałącznik nr 1.2 1852022.docx (20,66KB)

DOCXZałącznik nr 1.3 1852022.docx (12,04KB)

DOCXZałącznik nr 1.4 1852022.docx (6,48KB)

DOCXZałącznik nr 1.5 1852022.docx (8,68KB)

DOCXZałącznik nr 1.6 1852022.docx (8,74KB)

DOCXZałącznik nr 1.7 1852022.docx (7,86KB)

DOCXZałącznik nr 1.8 1852022.docx (8,43KB)

DOCXZałącznik nr 1.9 1852022.docx (11,79KB)

DOCXZałącznik nr 1.10 1852022.docx (14,16KB)

DOCXZałącznik nr 1.11 1852022.docx (6,58KB)

DOCXZałącznik nr 1 1852022.docx (8,49KB)

DOCXZałącznik nr 2 1852022.docx (25,78KB)