Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIX/467/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561) uchwala się co następuje:

§ 1. 1 Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych w Okołowicach składających się z działek 111/3 o powierzchni 0,0103 ha, nr 113/5 o powierzchni 0,0114 ha, nr 206/4 o powierzchni 0,0002 ha, nr 206/5 o powierzchni 0,1631 ha, nr 110/5 o powierzchni 0,3001 ha, nr 112/3 o powierzchni 0,0655 ha objętych księgami wieczystymi LD1P/00036854/9 i LD1P/00036980/1.
2. Przedmiot nabycia, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości poniesie Gmina Pabianice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXIX4672022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa.pdf (375,99KB)

PDFZalacznik1 LXIX4672022.pdf (210,66KB)

PDFUchwała LXIX/467/2022 - protokół głosowania (33,22KB)