Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXX/475/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12-12-2022 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 na łączną kwotę 820 936,50 zł oraz określa się ostateczny termin ich dokonania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXX4752022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12-12-2022 w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie.pdf (351,66KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXX4752022.docx (6,38KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXX4752022.docx (6,77KB)

PDFUchwała LXX/475/2022 - protokół głosowania (33,28KB)