Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 207/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2022 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych z zakresu administracji rządowej o kwotę 19 986,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.474.2022, FB-I.3111.2.475.2022, FB-I.3111.2.477.2022 z dnia 30.11.2022 r. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2022 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych z zakresu administracji rządowej o kwotę 19 986,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2072022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2022 w sprawie zmian w.pdf (499,00KB)

DOCXZałącznik nr 1 2072022.docx (7,31KB)

DOCXZałącznik nr 2 2072022.docx (11,38KB)