Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXI/478/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 zmieniająca Uchwałę Nr LXX/475/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12 grudnia 2022 r.w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXX/475/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wprowadza się zmianę w załączniku nr 2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXXI4782022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 zmieniająca Uchwałę Nr LXX4752022 Rady Gminy Pabianice z.pdf (279,76KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXXI4782022.docx (7,38KB)

PDFUchwała LXXI/478/2022 - protokół głosowania (33,36KB)