Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 22, tel. 42 213 96 60 wew. 125
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.)

Sposób załatwienia sprawy: 

  • listownie na adres Urzędu
  • osobiście w Urzędzie Gminy pok. 22

Formularz ankiety:

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na wezwanie organu kontrolującego.

Wykaz firm świadczących usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych