Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023.03.02 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice wraz z odejściami na działkach o nr ewid. 307 obr. Kudrowice oraz na działkach o nr ewid. 342/2 i 34/2 obr. Piątkowisko

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice wraz z odejściami na działkach o nr ewid. 307 obr. Kudrowice oraz na
działkach o nr ewid. 342/2 i 34/2 obr. Piątkowisko

Termin składania ofert: 2023-03-17 10:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu (105,77KB)
DOCXSpecyfikacja Warunków Zamówienia (101,61KB)
ZIPZałącznik nr 01 do SWZ - Dokumentacja techniczna - cz. 1 (38,70MB)
ZIPZałącznik nr 01 do SWZ - Dokumentacja techniczna - cz. 2 (16,00MB)
DOCZałącznik nr 02 do SWZ - Projekt umowy (299,50KB)
DOCZałącznik nr 03 do SWZ - Formularz oferty (66,00KB)
DOCXZałącznik nr 04 do SWZ - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP (21,09KB)
DOCXZałącznik nr 05 do SWZ - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (20,24KB)
DOCXZałącznik nr 06 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (17,35KB)
DOCZałącznik nr 07 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (41,00KB)
DOCZałącznik nr 08 do SWZ - Wykaz osób (39,50KB)
DOCXZałącznik nr 09 do SWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (20,78KB)
DOCXZałącznik nr 10 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (17,69KB)

DOCXZałącznik nr 10 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (17,69KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert (198,64KB)
 

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania (354,32KB)
PDFInformacja o wyniku postępowania (48,43KB)