Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023.03.10 - Porządek obrad LXXVII sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LXXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 10:00 w formie online

  1. Otwarcie obrad LXXVII sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
    1. określenia zasad udzielania dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Pabianice – Uchwała Nr LXXVII/A/2023
  4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
  5. Komunikaty i sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad sesji.