Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023.03.27 - Porządek obrad LXXVIII sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LXXVIII sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 27 marca 2023 r. o godz.  10:00  w formie on-line

1. Otwarcie obrad LXXVIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Uwagi do protokołów z poprzednich sesji.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmieniająca uchwałę Nr LXXVI/503/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków - Uchwała Nr LXXVIII/A/2023;

b/ udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Pabianickiego w formie dotacji celowej - Uchwała Nr LXXVIII/B/2023;

c/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r. - Uchwała Nr LXXVIII/C/2023;

9. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.

10. Komunikaty i sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad sesji.