Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych - 2023

Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych

Wójt Gminy Pabianice dziękuje za duże zainteresowanie naszym programem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania.

Do dnia 30 kwietnia 2023 roku wpłynęły 43 wnioski. W związku z przeznaczeniem w budżecie Gminy w 2023 roku kwoty 400 000,00 zł na dofinansowanie,  do dalszego rozpatrywania zostało zakwalifikowanych 25 wniosków na kwotę ponad 390 tys. zł., 11 wniosków umieściliśmy na liście rezerwowej – do dalszego procedowania w przypadku gdyby zostały wolne środki.

Lista wniosków zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania w programie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania w roku 2023:

 

L.p.

Adres budowy

Rok produkcji istniejącego kotła

Kwota dofinansowania

1

Bychlew 18

1976

15000

2

Petrykozy 49

1985

10000

3

Piątkowisko, ul. Stadionowa 16-18

2000

19825

4

Konin 23

2000

20000

5

Kudrowice 54

2000

20000

6

Piątkowisko 42

2001

20000

7

Piątkowisko 124

2002

15000

8

Piątkowisko 34a

2003

6000

9

Bychlew 12B

2003

11408

10

Piątkowisko 108E

2004

20000

11

Szynkielew 54a

2004

17500

12

Gorzew 24

2005

11250

13

Hermanów 32

2005

13100

14

Bychlew 46A

2005

17500

15

Bychlew, ul. Arkuszyńskiego 13A

2005

20000

16

Kudrowice 43A

2006

20000

17

Petrykozy 5C

2006

16000

18

Kudrowice 8

2006

17300

19

Petrykozy 9

2006

12000

20

Żytowice 31

2006

11250

21

Pawlikowice 94a

2007

13300

22

Żytowice 5A

2007

11250

23

Hermanów 29c

2008

10900

24

Kudrowice 64a

2008

15000

25

Jadwinin 32C

2009

10000

 

Lista wniosków na liście rezerwowej:

 

L.p.

Adres budowy

Rok produkcji istniejącego kotła

Kwota dofinansowania

1

Bychlew 19

2009

16500

2

Hermanów 29e

2009

12500

3

Pawlikowice 107

2009

9250

4

Piątkowisko 64/7

2010

11250

5

Hermanów 9

2011

7500

6

Kudrowice 140

2012

20000

7

Bychlew, ul. Dolina Pabianki 8A

2013

11250

8

Hermanów 31A

2013

10000,91

9

Świątniki 15

2015

7500

10

Terenin 28

2016

11250

11

Pawlikowice 22

 

7500