Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023.05.29 - Porządek obrad LXXXI sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LXXXI sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 10:00 w formie on-line

 1. Otwarcie obrad LXXXI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołów z poprzednich sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Raport o stanie gminy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchylająca uchwałę Nr LXVI/452/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2023 r. - Uchwała Nr LXXXI/A/2023;
  2. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2024 r. - Uchwała Nr LXXXI/B/2023;
  3. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r. - Uchwała Nr LXXXI/C/2023;
  4. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r. - Uchwała Nr LXXXI/D/2023;
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2023-2031 - Uchwała Nr LXXXI/E/2023;
 8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 9. Komunikaty i sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad sesji.