Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023.07.03 - Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Znak sprawy: DPP.670.2.2023

W ramach rozeznania cenowego Urząd Gminy w Pabianicach zwraca się do Państwa o wycenę zlecenia polegającego na realizacji opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Szynkielewie i Górce Pabianickiej.

Dla potrzeb wyceny zlecenia załączam również uchwałę Nr LXVI/443/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Szynkielewie i Górce Pabianickiej (link poniżej)

https://bip.pabianice.gmina.pl/6380/98/uchwala-nr-lxvi4432022-rady-gminy-pabianice-z-dnia-26-09-2022-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obszaru-polozonego-w-szynkielewie-i-gorce-pabianickiej.html

Wszystkie szczegóły zlecenia zostały zawarte w załączonym pliku „Zaproszenie - rozeznanie cenowe” oraz projekcie umowy „Umowa projekt”.

W przypadku zainteresowania realizacją proszę o przesłanie proponowanej oferty w ramach rozeznania cenowego na załączonym wzorze formularza oferty „Wzór formularza ofertowego”.

Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 21 lipca 2023 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej (papierowej) zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego na adres: Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.
W tytule na kopercie należy wpisać „OPRACOWANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Termin składania ofert do 21 lipca 2023 r. do godz. 12:00 jest ostatecznym terminem kiedy oferta musi wpłynąć do urzędu.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 158/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. kwoty 130 000 złotych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do całkowitej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.