Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023.10.03 - Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Znak sprawy: PPN.670.1.2023

W ramach rozeznania cenowego Urząd Gminy w Pabianicach zwraca się do Państwa o wycenę zlecenia polegającego na realizacji opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla obszarów położonych w: Jadwininie, Jadwininie i Pawlikowicach, Pawlikowicach, Janowicach, Piątkowisku, Petrykozach i Szynkielewie, Szynkielewie oraz Świątnikach

Dla potrzeb wyceny zlecenia załączam również uchwałę Nr LXXXIV/545/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w: Jadwininie, Jadwininie i Pawlikowicach, Pawlikowicach, Janowicach, Piątkowisku, Petrykozach i Szynkielewie, Szynkielewie oraz Świątnikach (link poniżej)

https://bip.pabianice.gmina.pl/download/attachment/5570/uchwala2023nr545.pdf

Wszystkie szczegóły zlecenia zostały zawarte w załączonym pliku „Zaproszenie - rozeznanie cenowe” oraz projekcie umowy „Umowa projekt”.

W przypadku zainteresowania realizacją proszę o przesłanie proponowanej oferty w ramach rozeznania cenowego na załączonym wzorze formularza oferty „Wzór formularza ofertowego”.

Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 13 października 2023 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej (papierowej) zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego na adres: Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

W tytule na kopercie należy wpisać „OPRACOWANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Do oferty należy dołączyć (kopie dokumentów) potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków określonych w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).

Termin składania ofert do 13 października 2023 r. do godz. 12:00 jest ostatecznym terminem kiedy oferta musi wpłynąć do urzędu.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 158/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. kwoty 130 000 złotych.

Planowany termin realizacji zamówienia do dnia 29 listopada 2024 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do całkowitej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.