Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXXVI/558/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2023 w sprawie rozpatrzenia wniosku o objęcie dwudziestu drzew w Porszewicach ochroną prawną jako pomniki przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 223 §1, art. 241 i art. 244 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Nie uwzględnia się wniosku Stowarzyszenia "Protest Porszewice" o objęcie dwudziestu drzew w Porszewicach ochroną prawną jako pomniki przyrody.
§ 2. Integralną część uchwały stanowi jej uzasadnienie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXXXVI5582023 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2023 w sprawie rozpatrzenia wniosku o.pdf (336,61KB)

DOCXUzasadnienie LXXXVI5582023.docx (7,06KB)

PDFUchwała LXXXVI/558/2023 - protokół głosowania (33,21KB)