Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXXVII/566/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-10-2023 w sprawie zakazu wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 3 i 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku z treścią Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, mając na uwadze, że gmina jest mikroregionem wspólnoty europejskiej, posiadającym prawo do wytwarzania energii na potrzeby własnej wspólnoty w ramach dążenia do samowystarczalności społeczności pod względem energetycznym i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców, uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Pabianice w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego swoich mieszkańców promuje korzystanie z odnawialnych źródeł energii traktując priorytetowo wykorzystanie potencjału energii geotermalnej.
§ 2. Dla możliwości wykorzystania energii geotermalnej obecnie i w przyszłości przez kolejne pokolenia, nie przewiduje się wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXXXVII5662023 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-10-2023 w sprawie zakazu wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z.pdf (202,87KB)

PDFUchwała LXXXVII/566/2023 - protokół głosowania (33,33KB)