Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024.02.05 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatego przekazania

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NIEODPŁATEGO PRZEKAZANIA

Wójt Gminy Pabianice działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zmianami) oraz Uchwały XCI/587/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 grudnia 2023 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Powiatu Pabianickiego

1

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

  1. Identyfikator działki 100807_2.0020.167/3 obręb Rydzyny powierzchnia 0,0083 ha
  2. Identyfikator działki 100807_2.0020.213/3 obręb Rydzyny

powierzchnia 0,0161 ha

2

Księga wieczysta

LD1P/00033182/6

3

Informacje

       Nieruchomości przeznaczone pod drogę publiczną

4

Wartość darowizny

  1. Działka 167/3        wartość   3.706,00 zł
  2. Działka 213/3        wartość   7.189,00 zł

 

Wykaz opublikowano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pabianice, na stronie internetowej Urzędu Gminy, w prasie lokalnej na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pabianice pok. nr 11 lub pod nr tel. 42 2139660 wew. 144.
                                     
                                                                                                                        Wójt Gminy Pabianice
                                                                                                                            Marcin Wieczorek