Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024.02.26 - Porządek obrad XCIII sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad XCIII sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 10:00 w sali narad Rady Gminy Pabianice

 1. Otwarcie obrad XCIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z XCII sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2024 roku - XCIII/A/2024;
  2. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LVI/366/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice - XCIII/B/2024;
  3. zmieniająca uchwałę Nr XCII/599/2024 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie podziału środków na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycie-li szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinan-sowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształce-nia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2024 - XCIII/C/2024;
  4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2024 r. - XCIII/D/2024;
  5. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2024 r. - XCIII/E/2024;
  6. zmieniająca uchwałę Nr XCII/596/2024 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy – XCIII/F/2024.
 7. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 8. Komunikaty i sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad sesji.