Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024.03.25 - Porządek obrad XCV Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad XCV sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 25 marca 2024 r. o godz. 10:00 w sali narad Rady Gminy Pabianice

 1. Otwarcie obrad XCV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołów z XCIII i XCIV sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2024 r. - uchwała nr XCV/A/2024;
  2. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2025 r. - uchwała nr XCV/B/2024;
  3. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2024 r. - uchwała nr XCV/C/2024;
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2024-2035 - uchwała nr XCV/D/2024;
 10. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 11. Komunikaty i sprawy różne, w tym:
  1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice;
  2. wystąpienie Wójta Gminy Pabianice;
  3. wręczenie podziękowań;
  4. wystąpienia gości.
 12. Zamknięcie obrad sesji.